Kennarar/rannsakendur

Image
Hamar

Kennarar/rannsakendur

Bókasafnið veitir starfsmönnum ýmsa þjónustu vegna kennslu og rannsókna.

Sú þjónusta er einkum fólgin í:

   •    Kaupum og utanumhaldi á kennaraeintökum námsbóka
   •    Kaupum á nýjum ritum
   •    Aðstoð við heimildaöflun og kynningum fyrir nemendahópa
   •    Leiðbeiningum vegna birtinga fræðigreina

Þjónusta við kennara/rannsakendur

Ritakaup
Kennarar og aðrir sérfræðingar Menntavísindasviðs Háskóla Íslands leggja fram tillögur um hvað keypt skuli á þeirra sviðum. Þeir fá tilkynningu um leið og efni sem þeir hafa pantað kemur í safnið. Vinsamlegast fyllið út eyðublað um ritakaup. Umsjónarmaður ritakaupa er Gunnhildur Björnsdóttir (gunnh [hjá] hi.is, s. 525-5927).

Útlán - millisafnalán
Reglur um lánstíma og fjölda gagna sem hægt er að hafa að láni í einu eru rýmri fyrir starfsmenn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands en aðra notendur safnsins. Efni sem ekki er til í safni Menntavísindasviðs HÍ er hægt að útvega í millisafnaláni sé þess óskað. Nánari upplýsingar veita umsjónarmenn millisafnalána Helgi Sigurbjörnsson (s. 525-5929).  Netfangið er mennta-msl@hi.is. Starfsmenn greiða ekki fyrir millisafnalán vegna kennslu og rannsókna.

Skammtímalán
Kennarar geta óskað eftir að gögn verði tekin frá og sett á skammtímalán vegna einstakra námskeiða. Æskilegt er að óskir um þetta berist afgreiðslu eða á menntavisindasafn@hi.is í tæka tíð áður en leslistum er dreift til nemenda.

Bókasafnið sér um kaup á kennslubókum fyrir kennara. Ferlið er þannig:

  1. Umsjónarkennari námskeiðs staðfestir að bók sé grundvallarkennslubók í námskeiðinu, biður um að bókin verði keypt sem kennaraeintak og lánuð hlutaðeigandi kennara þann tíma sem hann kennir í námskeiðinu með því að fylla út eyðublað um kennaraeintak.
  2. Bókasafnið pantar bókina í Bóksölu stúdenta og merkir hana bókasafni Menntavísindasviðs.
  3. Að fenginni orðsendingu frá bókasafninu vitjar kennari bókarinnar í afgreiðslu safnsins og hefur hana að láni eins lengi og þarf. Kennari skilar eintakinu aftur á safnið þegar hann hættir að kenna námskeiðið eða tekin er upp ný kennslubók eða ný útgáfa.
  4. Bókasafnið heldur utan um það safn kennaraeintaka sem til verður með þessum hætti og gætir þess að það nýtist sem best. Eldri útgáfur kennslubóka fara síðan til almennra útlána eftir því sem verkast vill.

Aðstoð við upplýsingaöflun
Upplýsingafræðingar eru á vakt við upplýsingaþjónustuborð mánudaga til föstudaga kl. 09:00–15:00 og aðstoða eftir föngum við leit að heimildum. Sú aðstoð er einkum fólgin í því að benda á hjálpartæki við leit og leiðbeina um notkun þeirra, t.d. handbóka, uppflettirita og gagnasafna.

Kynningar og kennsla í upplýsingaöflun
Kennarar geta efnt til samvinnu við bókasafnið um kynningar fyrir nemendahópa. Í safninu er einnig boðið upp á kynningu á gagnasöfnum og kennslu í upplýsingaöflun.

Kennurum er velkomið að leita aðstoðar varðandi hvernig best er að bera sig að við heimilda- og upplýsingaleit. Á vegum safnsins eru auglýst stutt námskeið ætluð kennurum sérstaklega þar sem afmarkað efni tengdu heimildaleit og aðgengi að heimildum er tekið fyrir ásamt skráningu í Opin vísindi.

Hafið samband við upplýsingaþjónustu safnsins í síma 525-5930 eða sendið tölvupóst á menntavisindasafn [hjá] hi.is.

Landsbókasafn Íslands hefur tekið saman leiðarvísi um rannsóknarþjónustu og opinn aðgang. Bókasafn Menntavísindasviðs HÍ hefur einnig tekið saman leiðarvísi um val á tímaritum til birtingar. Þessir leiðarvísar geta reynst gagnlegir fyrir rannsakendur.

Val á tímariti

Vanda þarf valið á tímaritum til birtinga. Áhrifastuðull (e. impact factor) tímarits er talinn ákveðinn mælikvarði á gæði en hann getur verið reiknaður út frá mismunandi forsendum, höfundum, greinum eða ákveðnum tímaritum.

•    Í InCites Journal Citation Reports er hægt að fletta upp áhrifastuðli vísindatímarita sem
     skráð eru í Web of Science.
•    Í Scopus má fletta upp áhrifastuðlum ritrýndra tímarita á ýmsum efnissviðum. Scopus er
     opið á Háskólanetinu.
•    ERIH (European Reference Index for the Humanities) listar viðurkennd tímarit í
     hugvísindum.
 

Einnig má nefna að:

•    Fjallað er um áhrifastuðla á vef Landsbókasafns.
•    Google Scholar Metrics listar tímarit eftir h-index. Þar er hægt að skoða ákveðin
     efnissvið eins og menntavísindi.
•    DOAJ (Directory of Open Access Journals) listar viðurkennd tímarit í opnum aðgangi.

 

Það hefur alltaf þurft að sýna varkárni við val á tímaritum til birtinga greina en með aukinni útgáfu í opnum aðgangi hefur það orðið enn mikilvægara.  Á vefnum Think.Check.Submit er farið yfir ýmis atriði sem hafa þarf í huga.

Opinn aðgangur og Opin vísindi

Háskóli Íslands samþykkti stefnu um opinn aðgang að rannsóknarniðurstöðum og lokaverkefnum 6. febrúar 2014 og tók hún gildi 1. september 2015. Auk lokaverkefna, nær stefnan til greina í ritrýndum tímaritum en ekki til bóka eða bókarkafla.

Starfsmenn Háskóla Íslands eru hvattir til að skrá verk sín í Opin vísindi sem er rafrænt varðveislusafn íslensku háskólanna fyrir vísindagreinar. Safnið er OpenAIRE / OpenAIREplus samhæft og samrýmist kröfum sem gerðar eru um birtingu rannsóknaniðurstaðna úr verkefnum sem styrkt eru úr evrópsku rannsóknaáætlununum FP7 og H2020. Mikilvægt er að kanna stefnu einstakra tímarita varðandi vistun í varðveislusöfnum áður en greinar eru settar þar inn. SHERPA/RoMEO veitir upplýsingar um útgáfustefnu einstakra tímarita og útgefenda. Nánari leiðbeiningar um skil í Opin vísindi.

Upplýsingafræðingar bókasafnsins geta aðstoðað við skil og þeir sjá um endanlegan frágang greina fyrir útgáfu í Opnum vísindum.

Hér má finna nánari upplýsingar um opinn aðgang.

ORCID aukenni
ORCID auðkenni er nokkurs konar kennitala til að tengja saman mismunandi nafnmyndir höfunda og aðgreina fræðimenn með sama nafni. Háskóli Íslands hefur gerst aðili að ORCID og hvetur starfsmenn til að hafa ORCID auðkenni og tengja það við Háskólann. Með slíkri tengingu verður ritaskrá uppfærð sjálfkrafa í starfsmannaskrá á ytri og innri vef. Hægt er að skrá sig í ORCID og virkja tenginguna við Háskóla Íslands í gegnum Uglu. Leiðbeiningar um ORCID er að finna í Uglu og í leiðarvísum Háskólabókasafns.

Höfundarréttarleyfi
Til að greiða fyrir útgáfu í opnum aðgangi er mælt með notkun Creative Commons (CC) afnotaleyfa. CC gerir höfundum kleift, með einfaldri staðlaðri leið, að skilgreina afnotaleyfi sem veita notendum rétt til að afrita, dreifa verkum og breyta, endurbæta og byggja ofan á, allt innan ramma höfundaréttarlaga.

Heimildaskráningarforrit
Landsmenn hafa aðgang að heimildaskráningarforritinu EndNote í gegnum landsaðgang að Web of Science. Háskóli Íslands veitir nemendum og starfsfólki skólans að auki, aðgang að EndNote (desktop útgáfu). Bókasafn Menntavísindasviðs býður reglulega upp á námskeið í notkun EndNote. Einnig má panta leiðsögn hjá Margréti, margudm [hjá] hi.is.

ISBN númer
Bókasafn Menntavísindasviðs úthlutar ISBN númerum til starfsmanna sviðsins. Hægt er að sækja um ISBN númer til Gunnhildar, gunnh [hjá] hi.is.